ASK-SA
program księgi akcyjnej i obsługi WZA

3567,00zł.

Cena netto: 2 900,- zł.

Program pozwala na prowadzenie księgi akcyjnej dla dowolnej liczby akcjonariuszy. Również liczba emisji, akcji, operacji w księdze itp. nie podlegają żadnym ograniczeniom programowym.

Program umożliwia również prowadzenie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników tj. przygotowanie listy uprawnionych, korespondencję seryjną do akcjonariuszy/wspólników, adresowanie kopert, obsługę obrad zgromadzenia z wyświetlaniem wyników głosowań i wydrukiem protokołów dla komisji skrutacyjnej, bieżącą aktualizację listy obecności, karty do głosowania itp.

Program wyposażony jest w bardzo wiele innych udogodnień: przygotowanie listy wypłat dywidendy, wydruk PIT, raporty i zestawienia, system kontroli uprawnień itd.

ASK-SA pracuje w oparciu o technologię SQL i jest wykorzystywany w firmach o bardzo wielkim przepływie dokumentów związanych z prowadzoną księgą akcyjną oraz bardzo dużej liczbie zdarzeń związanych z księgą (split, dział spadku, pełnomocnictwa, nowe emisje, łączenie odcinków itd).

System operacyjny: Windows XP, Vista, 7 (wersje 32 i 64 bitowe).

UWAGA: program ASK-SA nie jest dostępny do samodzielnej instalacji.
Instalacja wykonywana jest przez naszą firmę
lub firmę prowadzącą sprzedaż naszego oprogramowania.

W dodatkowych kosztach należy przewidzieć rozliczenie za dojazd do miejsca instalacji. Ponadto przeniesienie danych z obecnie posiadanych zasobów do programu ASK-SA oraz wdrożenie w systemach sieciowych i szkolenie użytkowników wymagają dodatkowych ustaleń.


Kliknij tutaj: Lista referencyjnaW sprawie dalszych uzgodnień prosimy o kontakt:
tel. 77 455-20-88 lub 89 lub poprzez formularz: Kontakt.


Dodaj do koszyka:

  • Producent: FAXON Service

Proszę wybrać:

Opcje dodatkowe


Twój adres IP: 3.238.112.198
Copyright © 2024 e-Sklep FAXON Service * Strona firmowa: faxon.pl